Manual for meritoverførsel

I ’Competence to Go’ indgår et pilotprojekt med ca. 20 tyske deltagere indenfor Social-
og sundhedsuddannelserne. Pilotprojektet undersøger i praksis forskellige merit- og suppleringsmoduler, hvorved deltagerene kan opnå såvel en dansk som en tysk uddannelse. Pilotprojektet bidrager til udarbejdelse af en beskrivelse samt

oversigt over, hvilke uddannelseselementer, der er identiske eller overlappende, og dermed direkte kan meritoverføres på tværs af grænserne. Endvidere udarbejdes suppleringsmoduler over de elementer i uddannelser, der ikke er meritgivende.
Der er her tale om de uddannelseselementer, der tolkes og dermed vægtes forskelligt.
Projektet danner i sin helhed grundlag for udvikling og udarbejdelse af en manual til en meritmodel indenfor de lovregulerede erhverv.Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top