Partnere

Leadpartner

  • Social- og sundheds-
    skolen

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens

Social- og Sundhedsskolens formål er at uddanne medarbejdere til bistands-, pleje- og omsorgsområdet så de matcher samfundets behov. Skolen skal give mulighed for, at eleverne erhverver almene uddannelseskvalifikationer som grundlag for videreuddannelse og give dem lyst til livslang læring.
www.sosufh.dk
Projektpartnere

  • Wirtschafts
    akademie Schleswig-Holstein

Wirtschafsakademie Schleswig-Holstein
Flensborg-kontoret

Uden tvivl spiller medarbejderne ude på virksomhederne en helt afgørende rolle for de flotte resultater, som det slesvig-holstenske erhvervsliv præsterer. Og med sine praksisorienterede tilbud om uddannelse og opkvalificering sikrer Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein sammen med sine dattervirksomheder, at tiltagene præcis matcher det, der efterspørges.
www.wak-sh.de
  • Akademie für Gesundheits- und Sozial-
    berufe

Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe
Flensborg-kontoret

I sine moderne kursusfaciliteter i Itzehoe (Steinburg amt) og Flensborg gennemfører Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS) som dattervirksomhed for IHK-Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein uddannelses-, opgraderings-, kvalificerings- og videreuddannelsestiltag indenfor social- og sundhedssektoren.
www.ags-sh.de
  • INTERREG 4A

INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

”INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.” programmet understøtter Lissabon-processen og Göteborg-målsætningerne, der sigter på at gøre EU til den mest konkurrencedygtige, dynamiske og videnbaserede økonomi, samt samtidig sikrer økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
www.interreg4a.dkNetværkspartnere

Kreis Schleswig-Flensburg
Kreis Nordfriesland
Jobcenter Flensburg
Billund Kommune
Fredericia Kommune
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Åbenrå
Regionskontor og Infocenter
Projekt Pontifex
Projekt CAAB
CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster
Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing Falster

Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top