Manual

Trin 2Dokumenterne i mapperne er alene et udtryk for arbejdsprocessen i ekspertgruppen, og dokumenterne er ikke godkendt af anden offentlig myndighed eller instans.

Trin 2CTG2014 Sammenligning af karakterskala DK og DE


CTG2014 Sammenstilling af praktik i Social- og sundhedshjælperuddannelsen DK og DE


CTG2014 Uddybning af forskelle DK og DE

Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top