Manual

Trin 1Dokumenterne i mapperne er alene et udtryk for arbejdsprocessen i ekspertgruppen, og dokumenterne er ikke godkendt af anden offentlig myndighed eller instans.

Trin 1CTG2014 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed


CTG2014 Bekendtgørelsen bilag 3


CTG2014 Gesetz und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein


CTG2014 Sammenligning af Social- og sundhedshjælperuddannelsens uddannelsesordninger DE-DK godkendt i ekspertgruppen 11.03.14


CTG2014 Uddanelsesordning oktober 2012

Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top