Manual

Basis for manualDokumenterne i mapperne er alene et udtryk for arbejdsprocessen i ekspertgruppen, og dokumenterne er ikke godkendt af anden offentlig myndighed eller instans.

Basis for manualCTG2014 Damvad rapporten 2013


CTG2014 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF


CTG2014 Rapport over grænseoverskridende anerkendelse af erhvervskvalifikationer

Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top