Samarbejde på tværs af den
danske og tyske grænse

Kimen til Competence to Go blev lagt i 2008, hvor Fredericia Kommune indgik et samarbejde med Kreis Schleswig-Flensburg. Incitamentet for samarbejdet var at uddanne ledige tyske statsborgere til jobs i ældreplejen i Fredericia Kommune, hvor der på daværende tidspunkt manglede arbejdskraft.

I takt med at de nye medarbejdere fra Tyskland færdiggjorde deres uddannelser opstod der spørgsmål omkring, hvor vidt den pågældende danske uddannelse kunne anerkendes i Tyskland efterfølgende. I denne kontekst blev der rettet kontakt til Amt für Sozialdienste, og svaret var et nej. Til illustration meritoverføres/anerkendes i Tyskland således kun 1 år af den danske Social- og Sundhedsassistent uddannelse, som er normeret til en varighed af 2 år og 10 måneder. 


Der eksisterer således en væsentlig problematik, hvilket synes omsonst i betragtning af, at Danmark netop i disse år oplever arbejdsløshed indenfor ældreområdet, og Tyskland samtidig tilbyder ledige stillinger. Trods dette højaktuelle faktum afvises arbejdssøgende tysktalende med en dansk uddannelsesmæssig baggrund.

Competence to Go arbejder på at opløse flaskehalsen ved at bearbejde de barrierer, der eksisterer gennem målrettede projekter. Midlet er at fremme en gensidig og fair anerkendelsesprocedure for uddanneler indenfor de lovregulerede erhverv og udvikle en manual til meritoverførsel. Intentionen er i sidste instans at skabe et flow og større mobilitet landene imellem.


Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top