Anerkendelse af uddannelse
over grænserne

’Competence to Go’ er et skoleprojekt med to tyske projektpartnere Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK) og Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS) begge med domicil i Flensburg.

Projektet støttes af Interreg 4A Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N., som er et af de ca. 60 programmer under regionalfondens mål for territorialt samarbejde, der støtter udviklingen i EU’s grænseområder ved tilskud til grænseoverskridende projekter mellem to lande. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner for projektet.


Formålet med projekt ’Competence to Go’ er at fremme en gensidig anerkendelse af uddannelser indenfor de lovregulerede
erhverv og bidrage til at opløse de eksisterende barrierer. Intentionen er at skabe et flow og større mobilitet hen over den dansk-tyske grænse ved at udvikle en model, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure landende imellem.

Lovregulerende erhverv kræver, at man skal have en form for autorisation eller lignende offentlig godkendelse for at kunne udøve det pågældende erhverv. Lovregulerede erhverv omfatter fx Social- og Sundhedsassistent, bioanalytiker, farmakonom og kliniske tandtekniker, elinstallatør m.m.

Den aktuelle situation indenfor de lovregulerede erhverv er, at ønsker fx en social- og sundhedsassistent med en dansk uddannelse nomineret til 2 år og 10

måneder efterfølgende at arbejde i Tyskland, anerkender de tyske myndigheder kun 1 år af den danske uddannelse.
Den tyske uddannelse er til sammenligning nomineret til en varighed af 3 år.

Projektets strategi er således at undersøge arbejdsmarkedet, skolesamarbejde og pendling på tværs af grænserne og at udvikle et ’Safety Kit’, der konstruktivt kan afhjælpe de bureaukratiske problematikker, der erfaringsmæssigt hersker på området. Visionen er udvikle en klar model for meritoverførsel og få denne implementeret.

Hvem er vi

Competence to Go er et grænseoverskridende skoleprojekt med to tyske projektpartnere. Formålet er at fremme mobiliteten henover den dansk-tyske grænse ved at udvikle en manual til en meritmodel, der sikrer en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er leadpartner i projektet, som støttes af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.


Kontakt os

Competence to Go
Staldgårdsgade 13-15
7100 Vejle

Tlf. +45 79211200
loa@sosufvh.dk
Back to top